Antropoloji

'Yerli'nin Bakışı - Etnografya:Kuram ve Yöntem & Etnografya: Kuram ve Yöntem

21,00TL Vergiler Hariç: 21,00TL

Elinizdeki kitap "öteki"ni kavramanın ancak "içerden bakış"la mümkün olabileceğini savlayan etnograf..

21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji İnsanın Doğadaki Yeri

63,00TL Vergiler Hariç: 63,00TL

Bizi diğer türlerden ayırt eden insan davranışının çeşitli yönlerini anlayabilmemiz ve kendi toplumu..

Açlık & Doğal Olmayan Bir Tarih

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Bilim antropoloji ve kişisel fikirlerin kışkırtıcı bir bileşimi olan bu çalışma bizi açlık deneyimin..

Akrabalık Nedir Ne Değildir?

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

Akrabalık kültürdür biyoloji değil. Alanının en yetkin isimlerinden biri olan Marshall Sahlins iki b..

Altay Panteonu & Mitler, Ritüeller, İnançlar ve Tanrılar

50,00TL Vergiler Hariç: 50,00TL

Ünlü Fin ilim adamı Harva'nın bu eseri Rus Çarlığı adına Altaylar/Sibirya bölgesine yaptığı Altay ve..

Altın Dal - Dinin ve Folklörün Kökleri - 1

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

... 1890'dan beri çeşitli oylumlarda durmadan yayımlanan 'Altın Dal' insan düşüncesinin doğuşundan u..

Altın Dal - Dinin ve Folklörün Kökleri 2

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

(...) James Frazer'ın 'Altın Dal' adlı yapıtı tarihsel dönemin ulaşamadığı çağlardan günümüze dek uz..

Altın Dal-Dinin ve Folklorun Kökleri

36,00TL Vergiler Hariç: 36,00TL

Modern antropolojinin kurucu isimlerinden biri olarak kabul edilen antropolog ve halkbilimci Sir Jam..

Anadolu Kartalının Son Uçuşu

32,00TL Vergiler Hariç: 32,00TL

Birinci Kitap: Yaratılışından İtibaren İnsan Olma Yönünde Evrimleşen İnsan Bu bölümde bilimsel ve di..

Anlatılar ve Fotoğraflarla 1914 Öncesi Ermeni Köy Hayatı

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Halkbilimci Villa ve tarihçi Matossian sözlü ve yazılı kaynaklar ışığında 20. yy başlarındaki Ermeni..

Antik Avrupa Cilt 1 - M.Ö.8000 - M.S.1000

38,00TL Vergiler Hariç: 38,00TL

"Barbar Avrupa" tanımımız M.Ö 8000 ile M.S. 1000 arasındaki dokuz bin yılı içermektedir. Bu başlangı..

Antik Avrupa Cilt 2 - M.Ö. 8000 - MS 1000

45,00TL Vergiler Hariç: 45,00TL

"Barbar Avrupa" tanımımız M.Ö. 8000 ile M.S. 1000 arasındaki dokuz bin yılı içermektedir. Bu başlang..

Antropoloji

8,50TL Vergiler Hariç: 8,50TL

ANTROPOLOJİ GÜNÜMÜZDE RİTÜEL TUTKUSU VE ŞAMANİZMDEN SILICON VALLEY'E KADAR ÇALIŞMA ALANINI GENİŞLETM..

Antropoloji & Antropoloji Kuramlarına Bakış

32,00TL Vergiler Hariç: 32,00TL

Bu kitabı ülkede giderek yaygınlaştığına sevinçle tanık olduğumuz antropoloji ilgisine katkıda bulun..

Antropoloji & İnsan Çeşitliliğinin Önemi

50,00TL Vergiler Hariç: 50,00TL

Bu ders kitabının amacı bir yandan antropoloji alanındki temel kavram ve bilgilerle ilgili güvenilir..

Antropoloji & Kültürde ve Toplumda Teorik Uygulama

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

"Harika bir kitap... Antropoloji her kuşakta çığır açıyor. Bu parlak inceleme size antropolojinin ne..

Antropoloji Gözüyle - Sınıf, Kültür, Kimlik Yazıları

33,00TL Vergiler Hariç: 33,00TL

Bu kitabı oluşturan yazılar bir "sav" ve bir "ilgi" etrafında toparlanıyor: "Kimlik" ile "sınıf" ara..

Antropoloji Tarihi

25,50TL Vergiler Hariç: 25,50TL

Antropolojinin bir disiplin haline gelmesi bir asırdan uzun sürdü. Kültür nedir insan topluluklarını..

Antropoloji ve Din

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Bir toplumun kodlarını en kısa yoldan çözmek isteyen kişi önce o toplumun dinini anlamaya gayret etm..

Antropoloji ve Modern Yaşam

17,00TL Vergiler Hariç: 17,00TL

Amerikan antropolojisinin kurucularından Franz Boas Antropoloji ve Modern Yaşam adlı eserin Türkçe ç..

Antropoloji Ve Sömürgecilik

27,00TL Vergiler Hariç: 27,00TL

Antropoloji ve Sömürgecilik antropoloji kuramları tarihinde yeni bir çığır açmış kitaplardan biridir..

Antropolojinin Akrabalık Yaklaşımları

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

Kuruluşundan bu yana Sosyal Antropolojinin en ayrıcalıklı belki de karakterini teşkil eden bir alt d..

Antropolojiye Giriş

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

Antropoloji disiplini insanı kültürel toplumsal ve biyolojik çeşitliliği içinde farklılık ve benzerl..

Antropolojiye Giriş & Kültür ve Mekan Hikayeleri

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

"Antropologlar aynı zamanda birer hikaye anlatıcısıdırlar. Ortak paydaları ise fiilen orada olmaları..

Armağan

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

İlkin Marcel Mauss'un ortaya atmış olduğu "potlaç armağan mana" kavramları üzerinden yapılan sosyolo..

Bilimsel Bir Kültür Teorisi

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

20. yüzyılın en önemli antropologlarından biri olan Bronislaw Malinowski özellikle yaptığı saha araş..

Bilimsel Bir Kültür Teorisi

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

"İnsan evliliğinin ve ailesinin politik bir sistemin ekonomik bir girişimin ya da hukuksal bir davra..

Bilinen ve Bilinmeyen Tanrı

9,00TL Vergiler Hariç: 9,00TL

"Cevapları sürekli ertelenmiş önemli soruların çözümlerini talep etmektense dünyanın üçkâğıtçılar ve..

Bir Otorite Tarihi & Süreklilikler ve Değişiklikler

26,00TL Vergiler Hariç: 26,00TL

Otorite toplumun çeşitli düzeylerinde okulda ailede işyerinde ya da devletin elinde aslında uzun bir..

Bir Türk Köyünde Yaşam

8,00TL Vergiler Hariç: 8,00TL

Bir Türk Köyünde Yaşam New York'daki Holt Rinehart ve Winston Yayınevinin Kültürel Antropolojide Olg..

Büyü, Bilim ve Din

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

"Büyü Bilim ve Din""İlkellerin Psikolojisinde Mit""Baloma-Trobriand Adalarında Ölülerin Ruhları"Mali..

Çağdaş Dünyaların Antropolojisi

17,00TL Vergiler Hariç: 17,00TL

"Günümüzün çelişkisine göre her anlam yokluğu bir anlama çağrıda bulunur tıpkı her tek biçimleştirme..

Çanakkale Halk Bilimi

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

..

Çin Halkının Zihniyeti

14,00TL Vergiler Hariç: 14,00TL

Bir Çin aile yuvası minyatür bir gökyüzüdür diyor kitabınyazarı KuHung-Ming.Çin uygarlığı Çin edebiy..

Darwin ve Fundemantalizm

4,00TL Vergiler Hariç: 4,00TL

Postmodern Hesaplaşmalar milenyumdan psikanalize kuantum kuramından kaçıklık kuramına kadar bir dizi..

Devlet Gibi Görmek & İnsanlık Durumunu Geliştirmeye Yönelik Projeler Nasıl Başarısız Oldu?

38,00TL Vergiler Hariç: 38,00TL

Devlet Gibi Görmek modern devletin kaynaklarını yukarıdan ve merkezden daha okunabilir dolayısıyla d..

Devletlere Karşı Etnoloji Anarşist Antropoloji

10,00TL Vergiler Hariç: 10,00TL

Aslında daha çok "devlet denilen insan yaratısı karşısında nasıl bir etnoloji geliştirilebilir" ya d..

Dil ve Büyü & Lévi-Strauss Üstüne On Bir Deneme

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

Dil ve Büyü adlı bu kitap Lévi-Strauss'un yapıtını asla basitleştirmeye kalkışmadan onu tüm karmaşık..

Doğa ve Kültürün Ötesinde

50,00TL Vergiler Hariç: 50,00TL

Ünlü antropolog Claude Lévi-Strauss'un varisi olarak devraldığı Sosyal Antropoloji Laboratuvarı'nı y..

Doğanın İnsanlaşması

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

Bir kaç on yıl öncesine kadar doğanın insanlaşması çalışmanın toplumsallaşmanın aklın gelişmesinin b..

Doğuş ve Yeniden Doğuş & İnsan Kültürlerinde Erginlenmenin Dini Anlamları

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Toplumların bir kültürel organ olarak varlığı ile aynı yaşta olan erginlenme: savaşçılar kadrosuna g..

Dünden Bugüne İnsan

39,00TL Vergiler Hariç: 39,00TL

Bu kitap biyokültürel bir varlık olarak insanın canlılar dünyasındaki yeri geçmişten günümüze uzanan..

Düne Kadar Dünya Eski Toplumlardan Ne Öğrenebiliriz?

39,00TL Vergiler Hariç: 39,00TL

Çöküş ve Tüfek Mikrop ve Çelik gibi kitaplarıyla çok satanlar listelerinin gediklisi hâline gelen Pu..

Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

Günümüz sosyal bilim dünyasına damgasını vurmuş isimlerden biridir Pierre Bourdieu. İncelediği alanl..

Edirne Romanları'nda Geçiş Ritüelleri ve Din

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Şehrin nüfusuna oranı dikkate alındığında Türkiye'de en fazla Roman Edirne'de yaşamaktadır. Bu kitap..

Efendisiz Halklar

14,00TL Vergiler Hariç: 14,00TL

30 yılı aşkın antropoloji öğretme tecrübem sırasında öğrenciler arasında hiçbir toplumun yönetimsiz ..

Efendisiz Halklar - Bir Anarşi Antropolojisi

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

30 yılı aşkın antropoloji öğretme tecrübem sırasında öğrenciler arasında hiçbir toplumun yönetimsiz ..

Ejderhanın Evrimi

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Ejderhaların sadece dünya mitolojisi ya da kadim medeniyetlerle değil bildiğiniz dokunduğunuz yaşadı..

Eski Toplum

42,00TL Vergiler Hariç: 42,00TL

Evrimci budunbilimin kurucusu sayılan Lewis Henry Morgan hukuk öğreniminin ardından Amerika kıtasınd..

Eski Toplum-1

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

Hemen hemen tüm dillere çevrilmiş bulunan 'Eski Toplum'da Morgan toplumsal evrimi üretim araçlarında..

Etnisite ve Milliyetçilik & Antropolojik Bir Bakış

12,00TL Vergiler Hariç: 12,00TL

Etnisite ve milliyetçilik çağdaş dünyanın yaygın özellikleri olmaya başladılar ama etnisite kültürel..

Etnografik Hikayeler & Türkiye'de Alan Araştırmaları Deneyimleri

22,50TL Vergiler Hariç: 22,50TL

Antropologlar alan çalışması sırasında yaşadıkları çeşitli kişisel deneyimleri arkadaş sohbetlerinde..

Evren ve Evrim 1

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Elinizdeki kitap; tarihi antropolojiyi dini sosyolojiyi diyalektik materyalizmi mitolojiyi mistisizm..

Evren ve Evrim 2-Canlının Oluşumu

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

..

Fenotip Çözümlemeleri

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Bu kitap fiziksel antropoloji insan ırkları ve insan genetiği üzerine Türkiye de yazılmış ilk kitapt..

Geç Antikçağda Düş Görme

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Rüya yorumu geç antik dönemin entelektüel ve yaratıcı dünyasının göze çarpan bir özelliğiydi birbiri..

Gelenekten Geleceğe Antropoloji

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

Epsilon Yayınevi son bir iki yıl içinde Toplumlar ve İnsanlar Dizisinde otuza yakın antropoloji kita..

Germania Halklarının Kökeni ve Yerleşim Yeri

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

Soylu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen ünlü Romalı tarihçi CorneliusTacitus (İS 56-117) gençliğ..

Gündelik Hayatın Keşfi - 2 & Konut, Mutfak İşleri

21,00TL Vergiler Hariç: 21,00TL

Gündelik Hayatın Keşfi'nin bu ikinci cildinde Luce Giard ve Pierre Mayol iki alanda gündelik hayatın..

Gündelik Hayatın Keşfi-1 & Eylem, Uygulama, Üretim Sanatları

23,00TL Vergiler Hariç: 23,00TL

Rönesas'tan bu yanaTanrı dünyadan elini eteğini çekti ve yazı onun özünün gizli anlamını yorumlayan ..

Hafızanın Sokakları İstanbul'da Peyzaj, Hoşgörü ve Ulusal Kimlik

28,00TL Vergiler Hariç: 28,00TL

Kuzguncuk'un tarihsel olarak farklı dinlere mensup insanların birlikte yaşadığı nostaljik mahalle kü..

Harem ve Kuzenler

22,50TL Vergiler Hariç: 22,50TL

Geleneksel Akdeniz toplumlarının ortak özelliği olan akraba evliliği kan davası namus cinayeti kadın..

Hasta Toplumlar

29,50TL Vergiler Hariç: 29,50TL

Doğan Cüceloğlu'nun Ön Sözüyle Hasta Toplumlar Hasta Toplumlar kitabını Türk toplumunun geleceği ile..

Hatti / Hititlerin Kökeni ve Çerkesler

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

..

Hayvan Hakları

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

İnsanın hayvanlarla olan ilişkisi hâlâ çözülememiş muammalarla dolu. Hayvan imgesi kültürel ve antro..

Hayvansı Insan

24,00TL Vergiler Hariç: 24,00TL

İnsanoğlu hayvansıdır. Kimi zamanlar canavarlaşsak da olağanüstü özellikler sergilesek de aslında he..

İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

İlkellerdeki simgeler ve mistik deneyimi onların zihinsel yapılarından yola çıkarak açıklamaya çalış..

İnsan Nasıl İnsan Oldu

7,00TL Vergiler Hariç: 7,00TL

İnsanoğlunun hikayesi eskidir. Fiziksel zihinsel ve kültürel kazanımlarını çok uzun bir süreçte kaza..

İnsan Nasıl İnsan Oldu

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

Olağanüstü güzellikte bir kitap. İnsanın ilkçağlarından bu yana oluşumuyla evrimini bu denli ustaca ..

İnsan Toplumunun Kökenleri

44,00TL Vergiler Hariç: 44,00TL

İnsan olmanın anlamının çok muhafazakâr bir tarifiyle bile insan türünün bugüne kadarki varlığının y..

İnsan, Tanrı ve Ölümsüzlük

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

"Geçmişte yapmayı denediğim tek şey insan evriminin bazı safhalarını araştırmaktı. Ve bu kitapta ama..

İnsanın Boyutları

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

..

İnsanın Kökeni

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

Ünlü bir paleontolog ailenin oğlu ve konusunda dünyanın bir numaralı otoritesi olan Richard Leakey'i..

İnsanın Türeyişi

17,00TL Vergiler Hariç: 17,00TL

İnsanın Türeyişi Charles Darwin'in ilk kez 1871 yılında basılan evrim kuramı hakkındaki kitabıdır. K..

İnsanın Türeyişi

17,00TL Vergiler Hariç: 17,00TL

Kitabın giriş bölümünde John Tyler ve Bonner ve Robert M. May aşağıdaki sonuçlandırıcı cümlelerle Da..

İnsanın Türeyişi ve Evrim Üzerine

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Darwin'in en önemli ve ilişkili eserlerinin seçimi ile Glick ve Kohn okuyucuya Doğal Seçilim Kuramı'..

İnsanın Yanlış Ölçümü

39,00TL Vergiler Hariç: 39,00TL

Antropolog Michael Little bir söyleşisinde "Kendi bilim dalımın tarihi hakkında pek konuşmamayı terc..

İnsanlık Tarihi 1

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

..

Irklara Veda & Yaşasın Biyolojik ve Kültürel Çeşitlilik

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

İnsanın yer ve zaman içinde sergilediği muhteşem kültürel zenginliğini bir an önce başlayın okumaya...

Kadim Mısır Ötedünya Kitapları & Özet Rehber

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

Kadim Mısır Ötedünya Kitapları ölülerini tanrılar nezdinde nurlandıracak büyülü sözlerle donatmanın ..

Kadın Antroropolojisi

32,00TL Vergiler Hariç: 32,00TL

Rayna R. Reiter'ın derlediği bu çalışma köklerini kadın hareketinden almakta ve cinsiyetler arasında..

Kadınların Dünyası

14,00TL Vergiler Hariç: 14,00TL

New York Üniversitesi'nde Antropoloji dersleri vermekte olan Profesör Lila Abu-Lughod'un etnografik ..

Kerbela'nın Antropolojik Çözümlenmesi

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

Kerbela konusu tarih ve mitoloji açısından tüketilmiş gibi görünen bir alandır. Çoğunlukla tarih mit..

Kirvelik - Sanal Akrabalığın Dünü ve Bugünü

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

Anadolu'da yüzyıllardır süregelen bir gelenek olan kirvelik bu kitapta toplumsal yaşam pratikleriyle..

Kızılderili Sanat'ında Pueblo Katçinaları

10,50TL Vergiler Hariç: 10,50TL

..

Küçük Yerler Büyük Meseleler & Sosyal ve Kültürel Antropoloji

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

Antropoloji insanlarla birlikte yapılan felsefedir.-Tim Ingold-Pasifik Adalarından Kuzey Kutuplarına..

Kültür Kalıpları

21,00TL Vergiler Hariç: 21,00TL

uth Benedict başyapıtı sayılan Kültür Kalıpları'nda kültürün ardındaki başlıca yaratıcı gücün toplum..

Kültürel Antropoloji

50,00TL Vergiler Hariç: 50,00TL

"Antoloji tüm bilimlerin en özgürleştirici olanıdır. Irksal ya da kültürel üstünlüğün yanlış inançla..

Kültürel Antropoloji & Giriş

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

Kitap kültürel antropolojiye giriş niteliğindedir. Daha çok ilkel ve geleneksel kültürler ele alınmı..

Kültürel Eleştri Olarak Antropoloji: İnsan Bilimlerinde Denetysel Bir An & İnsan Bilimlerinde Deneysel Bir An

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

George E. Marcus ve Michael M.J. Fischer'ın ilk defa 1986'da yayımlanan bu kitabı 1980'lerde var ola..

Kültürümüzün Şafağı Babil

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Beş bin yıl önce balçık kaplı bereketli bir ovada iki halk Akkadlar ve Sümerler yaratıcılıklarını ve..

Kurmaca Mekan - Kuzey Kıbrıs'ın Duygu Coğrafyası

34,00TL Vergiler Hariç: 34,00TL

Kurmaca Mekân: Kuzey Kıbrıs'ın Duygu Coğrafyası Yael Navaro'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sı..

M.Ö. 2. Binde Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

..

Marksizm ve Antropoloji

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Maurice Bloch'un "Marksizm ve Antropoloji"si Marksizm ile antropoloji arasındaki ilişkileri tarihsel..

Mit, Ritüel ve Söz

32,00TL Vergiler Hariç: 32,00TL

Jack Goody dünyanın önde gelen sosyal bilimcilerinden biridir. Geçtiğimiz yarı asırda antropoloji ta..

Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji

13,50TL Vergiler Hariç: 13,50TL

Antropoloji nasıl bir bilimdir? Modern dünyada insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm öner..

Modern İnsanın Kökeni

40,00TL Vergiler Hariç: 40,00TL

Roger Lewin bu kitabında modern insanın evrimsel geçmişiyle ilgili bulgu ve kuramları ele alıyor. Gü..

Gösterilen: 1 ile 100 arası, toplam: 141 (2 Sayfa)