Alevilik - Bektaşilik

"Gerçekçi Ol, Olanaksızı İste" Kızılbaş Ütopya

14,00TL Vergiler Hariç: 14,00TL

Rıza kenti Bu-Dünya'dan başka bir yerde ama hiçbir yerde bir kent toplum: Tıpkı More'un Ütopya adası..

'Gizli Bilgilerin Sahipleri' ve Aleviler

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Acının Yakarışın Matemin Oruç ve Bereketin Kökeni Kerbelâ'da Sırlaşıyor.Aleviliğin İnsanlığa Aşkı Ke..

100 Soruda Alevilik & Tarihi Gerçekler Işığında

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Kamuoyunun Alevi inancı hakkında yeterli bilgisinin olmadığı gibi kendisini "Alevi" olarak tanımlaya..

12 İmam ve Alevilik

10,00TL Vergiler Hariç: 10,00TL

Bu kitap kaynakçalara dayanarak Aleviliğin Kürt inanç yaratması Zerdüştlükten geldiği ve Arap kültür..

19. Yüzyılda Alman Şarkiyatçıların Bektaşilik Serüveni & Bektaşiler Tahtacılar Kızılbaşlar

12,00TL Vergiler Hariç: 12,00TL

Kitap Hacı Bektaş Veli ve Bektaşiliğin 19. Yüzyılda Almanya arşivlerinde bulunan kaynaklardaki yansı..

2000 Yılında Ehlibeyt Gerçeği ve Alevilik

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

..

A'dan Z'ye Alevilik - Başlangıç Kitabı

9,95TL Vergiler Hariç: 9,95TL

"Alevîlik konusuna yeni başlayanlar için basit ve anlaşılır şekilde Alevîlikteki belli başlı kavraml..

Ağuiçenliler Ocağı

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

..

Ahilik ve Erzurum

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

Türkler arasında İslamiyet'in kabullenip yayılması Ahmed Yesevî'nin eski Türk geleneklerini de ihmal..

Ahmediyye Risalesi ve Nefesler & Son Bektaşi Dedebabası

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Mısır'da yaklaşık beş asır varlığını sürdüren Bektaşî geleneğinin son postnişîni olan Ahmed Sırrı De..

Akademisyenlerle Alevilik-Bektaşilik Söyleşileri

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Alevilik-Bektaşilik konusunda yapmış olduğu araştırmalarla tanınan Ayhan Aydın aynı zamanda bu aland..

Akbabalar ve Kullar

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

..

Alevi - Bektaşi Edebiyatında Ermeni Aşıkları (Aşuğlar)

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Osmanlı'da Kızılbaş-Hristiyan İlişkileriKızılbaş-Ermeni İlişkileri ve Kürtçe İncilŞiire Yansıyan Osm..

Alevi - Bektaşi Gerçeği

3,50TL Vergiler Hariç: 3,50TL

İslamla bütünleşerek Anadolu'da oluşan inanç mozaiği geleneksel yapımızı oluşturur. Bu gerçeği görem..

Alevi - Bektaşi İnancında Gülbank Dua ve Deyişler

16,50TL Vergiler Hariç: 16,50TL

Bu kitap; sadece Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'i değil Onun felsefî inancına katkı koymuş ve kurumların var ..

Alevi - Bektaşi Kimliği & Sosyo-Antropolojik Araştırma

38,00TL Vergiler Hariç: 38,00TL

Alevi olgusu sürekli marjinalde kalma sonucu bir Alevi radikalizmine dönüşmüştür. İslam radikalizmi ..

Alevi Asimilasyonuna Karşı Durmak

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Yazar Şükrü Yıldız şimdiye kadar Alevilik penceresinden dünyaya bakan TV kanalının kuruluşu ve değiş..

Alevi Bektaş-i ve Cafer-i İnancında Kur'an ve Ehl-i Beyt

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

Alevi-Bektaşi inancı üzerine çok sayıda kitap yayınlanıyor. Bunların bir kısmı gerçekten de konuyla ..

Alevi Bektaşi Geleneğinde Düvazimamlar

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Alevi-Bektaşi geleneğinde önemli bir yeri olan düvazimamlar üzerine bu güne kadar dolaylı olarak yap..

Alevi Bektaşi İnancında Yol'a Başverenler

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

Araştırmacı yazar Zeynel Öztürk bu kez Alevi- Bektaşi inanç ekseninde toplumun kendisine rol model s..

Alevi Bektaşi Kimliği & Sosyo-Antropolojik Araştırma

21,00TL Vergiler Hariç: 21,00TL

"Alevi-Bektaşi Kimliği" adlı bu kitap 1993-1995 yılları arasında Türkiye genelinde 15 il ve bu iller..

Alevi Bektaşi Kültüründe Kırklar Semahı & Müzikal Analiz Çalışması

19,00TL Vergiler Hariç: 19,00TL

"Bu kitap Günümüz etnomüzikolojisinin müziği yalnızca derleyip notalamayı değil; dilini araştırarak ..

Alevi Bektaşi Nefesleri

32,00TL Vergiler Hariç: 32,00TL

XIII. yüzyıl Anadolu'da Türk diliyle meydana gelen edebiyatın bir dönüm bir ayrım devirler. Bu devir..

Alevi Bektaşiliğin Dayanakları

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

..

Alevi Cemlerinde Nefesler

14,00TL Vergiler Hariç: 14,00TL

Nefesler Alevi-Bektaşi edebiyatı içerisinde en yaygın ve tanınmış şiir türlerinden birisidir. Edebi ..

Alevi Devletleri

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

"Elinizdeki kitapta Ehl-i Beyt'in soyundan gelenler ile Ehl-i Beyt sevgisini temel alarak kurulan 60..

Alevi Devletleri

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

..

Alevi Duaları Gülbangları

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

..

Alevi Felsefesi

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

..

Alevi Hafızasını Tanımlamak & Geçmiş ve Tarih Arasında

27,50TL Vergiler Hariç: 27,50TL

Adem Havva ve Şit'le başlayan insanlık macerasının Hazreti Muhammed'e kadar uzanan öyküsü onun yeni ..

Alevi Hukuku

10,00TL Vergiler Hariç: 10,00TL

..

Alevi Hukuku

13,00TL Vergiler Hariç: 13,00TL

Alevi Hukuku doğal bir hukuktur. Aleviler tarihleri boyunca; Alevilere özgü varolan hukukun dışında ..

Alevi Hukuku ve Düşkünlük

13,00TL Vergiler Hariç: 13,00TL

Alevilik Anadolu'nun öz ve özgün inancıdır. Alevi inancı merkezine insanı alan ve insanın yaşadığı d..

Alevi İbadetlerinin İslam'daki Yeri

13,00TL Vergiler Hariç: 13,00TL

Akıl Tutulması ve Namaz Akıl Tutulması ve Oruç Akıl Tutulması ve Hac Akıl Tutulması ve Zekat Alevile..

Alevi İlkeleri: Mitolojiden Felsefeye

19,00TL Vergiler Hariç: 19,00TL

Yaratılışla varoluşun çatışmalı dünyasında oluşan felsefeler; bilimin sırlarını Big Bang'i efsaneler..

Alevi İnancı & Tarih - Felsefe ve Kültürlerin Tanıklığında

13,00TL Vergiler Hariç: 13,00TL

Anadolu'nun zengin inanış biçimlerinden biri olan Alevilik üzerine yazılan söylenen anlatılan çoğu ş..

Alevi İnanışı ve Siyasal Alevilik

6,48TL Vergiler Hariç: 6,48TL

..

Alevi İslam Gerçeği İnanç ve İbadetleri

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

..

Alevi Kaynakları 2

12,00TL Vergiler Hariç: 12,00TL

Nejat Birdoğan bu kitabında şu tarihi belgeleri ve konuları ele alıyor: Mısır'da Bektaşilik... Hasan..

Alevi Kimliği

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

Alevi uyanışı 1980'lerin sonundan bu yana Türkiye gündeminin hep ilik sralarında yer alan bir kavram..

Alevi Kimliği Ve Alevi Örgütlenmeleri

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

..

Alevi Kimliğini Tartışmak & Alawiydiler hem de Kızılbaş...

10,00TL Vergiler Hariç: 10,00TL

"Bütün inkar edenlerin inkardan geldikleri; yaratılışı insan merkezli açıklayan felsefesi; Hakkı ins..

Alevi Kimliğiyle Yaşamak

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

..

Alevi Müzik Uyanışı

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

Bu çalışmada Orta ve Doğu Anadolu'dan İzmir'in Limontepe Mahallesi'ne göç eden Alevilerin ritüel içi..

Alevi Öğretisi

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Aleviliğin ahlaki özünü oluşturan "Kâmil İnsan" kuramı çok özel bir teoloji ile desteklenmektedir. Y..

Alevi Olmak

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

Alevilik yüzyılın başından beri en çok aşındırılan felsefe ve inançların başında gelir. Aleviliğin a..

Alevi Sorunu & Nereden Nereye...

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

"...Kerbela bize insan olmanın kendi gibi insan olmanın inandığı gibi insan olmanın inandığı gibi ya..

Alevi Tarih Yazımında & Erdoğan Çınar Örneği

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Bu kitap Alevi tarih yazımında ortaya çıkan bir skandalı konu alıyor. Erdoğan Çınar kitaplarında Hır..

Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri

27,00TL Vergiler Hariç: 27,00TL

Türkler Türkiye ve İslam ve Türk Sufiliğine Bakışlar'dan bildiğimiz kuramsal bakışı ayrıntıya indire..

Alevi-Bektaşi Tarihi

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

..

Alevi-Bektaşilikte Çevre

12,00TL Vergiler Hariç: 12,00TL

..

Aleviler

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

..

Aleviler & Türkiye-İran-Irak-Suriye-Bulgaristan

31,00TL Vergiler Hariç: 31,00TL

Günümüzdeki Alevi yerleşimler hangi tarihlerde ve hangi topluluklarca kuruldu?Alevilik hangi coğrafy..

Aleviler Artık Burada Oturmuyor!

5,00TL Vergiler Hariç: 5,00TL

Aleviler 'artık burada' oturmuyor; kapıları işaretlenmiş evlerini katil zanlılarının önünde saygıya ..

Aleviler ve Bektaşiler Arasında - Bütün Eserleri 2

17,50TL Vergiler Hariç: 17,50TL

Arslan Tekin Anadolu'da Alevîlerin Bakanlarda Bektaşîlerin arasına girdi Alevîliği ve Bektaşîliği ke..

Aleviler ve Diyanet Araştırma / Derleme / Röportaj

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

..

Aleviler'in Etnik Kimliği - Aleviler Kürt Mü? Türk mü? & Aleviler Kürt mü? Türk mü?

17,50TL Vergiler Hariç: 17,50TL

Osmanlı'yı Kim Yönetiyordu?Osmanlı Devlet Erkinden Türkmenler'in DışlanmasıDersim olayıKoçgiri olayı..

Alevilerin Büyük Sırrı

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Yüz yıla yakın bir zamandır araştırmacılar profesörler ilgili-ilgisiz- kişiler Alevilerin cem ayinle..

Alevilerin Cem İbadetine Görsel Bir Bakış

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Joseph Nicephore Niepce tarafından çekilen ve dünyanın bilinen ilk fotoğrafında yer alan bir kulüben..

Alevilerin Din Hizmeti Beklentileri - Malatya Örneği & Malatya Örneği

12,00TL Vergiler Hariç: 12,00TL

Türk toplumunun önemli yapı taşlarından biri olan Alevilik geleneği son günlerde yazılı-görsel basın..

Alevilerin El Kitabı

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

..

Alevilerin Kitabı

21,60TL Vergiler Hariç: 21,60TL

Aleviliğe giriş... Öyle okunmalıdır. Yola giriş ikrarla gerçekleşir. İkrar Hayatı anlamlı kılmak içi..

Alevilerin Özellikleri

10,00TL Vergiler Hariç: 10,00TL

Mehran oğlu Süleyman şöyle diyor: "İmam Cafer-i Sadık'ın huzuruna vardığımda yanında bulunan bir gr..

Alevilerin Siyasal Tarihi 1300-1971 & 1300-1971

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

Kaynaklarının yetersizliğinin yanısıra araştırmalara referans olan Sünni bakış açısının etkisiyle Al..

Aleviliğe İftiralara Cevaplar

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

..

Aleviliğin ABC'si & Tarih - Sosyoloji - Siyaset

24,00TL Vergiler Hariç: 24,00TL

Aleviliğin ABC'si Aleviliği tanımlama sınırlama ve sınıflandırma çabalarının farklı nedenlerle arttı..

Aleviliğin Anayasası

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

Bir ülkenin bir düşüncenin bir dünya görüşünün bir siyasi akımın bir dinin temel kuralları ve kendil..

Aleviliğin Bilinmeyen Tarihi

10,00TL Vergiler Hariç: 10,00TL

Prof. Üşümezsoy bu yeni çalışmasında Aleviliğin bilinmeyen tarihini ortaya koyuyor ve her zamanki gi..

Aleviliğin Doğuşu & İslam İmparatorlukları Tarihinde İktidar Mücadeleleri ve Aleviliğin Doğuşu

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Resmi Tarih yazıcıları geçmişten günümüze kazananların tarihini yazmıştır. Tarihte kaybedenler tarih..

Aleviliğin Doğuşu & Kızılbaş Sufiliğinin Toplumsal ve Siyasal Temelleri 1300-1501

32,50TL Vergiler Hariç: 32,50TL

"Bu çalışma Kızılbaş-Alevi dindarlığının 'neleri' değil 'nasılları' ile ilgilenmektedir. Kızılbaş su..

Aleviliğin Doğuşu - Gelenek Görenekleri

6,00TL Vergiler Hariç: 6,00TL

..

Aleviliğin Gizli Tarihi

26,00TL Vergiler Hariç: 26,00TL

Aleviliğin İslam coğrafyası içinde güvenlik sorunu yaşadığı karanlık dönemlerde Alevi erkânını ve in..

Aleviliğin Kayıp Bin Yılı & Yolcu Ateşte Yanmak İle Yol Yanmaz

24,00TL Vergiler Hariç: 24,00TL

Tarihin en alçak soykırımına karşı koydular. Bizans ordularını sayısız kereler mağlup ettiler. Anado..

Aleviliğin Kökenindeki Mazda İnancı ve Zerdüşt Öğretisi

17,00TL Vergiler Hariç: 17,00TL

"...Alevilik kısa bir süre öncesine kadar tabu olarak görülürdü. Aleviliğin isminden bile söz edilme..

Aleviliğin Kökleri

28,00TL Vergiler Hariç: 28,00TL

Helenler Latinler ve Bizanslılar bu coğrafyayı binlerce yıl boyunca işgalleri altında tuttular. Bu t..

Aleviliğin Kur'an'a Bakış Açısı & Emevilerden Ayrıldıkları Faktörler Nelerdir?

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

Kur'an'ın tek harfini gizlemek yerini değiştirmek lanetlenmiş ve Peygambere bile böyle bir yetki ver..

Aleviliğin Siyasal Örgütlenmesi & Modernleşme, Çözülme ve Türkiye Birlik Partisi

5,00TL Vergiler Hariç: 5,00TL

Elinizdeki kitap Aleviliğin Türkiye'nin toplumsal ve siyasal dokusunda farklı zamanlarda farklı anla..

Aleviliğin Sosyal Mücadeledeki Yeri

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

Son beş-on yıllık sürede Alevilikle ilgili sayısız kitap yayınlandı. Ne yazık ki bazı istisnalar dış..

Aleviliğin Tarihsel Gelişimi

14,00TL Vergiler Hariç: 14,00TL

..

Aleviliğin Tasavvufi Boyutu

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Aşk ve hikmet yolu olarak tasavvuf Aleviliğin merkezindedir. Aleviliğin tarihsel sosyolojik boyutlar..

Aleviliğin Yazılmayan Tarihi & Kavramlar, Kaynaklar, On İki İmamlar, Tarih, Sürek, İnanç, İbadet, Edebiyat

12,95TL Vergiler Hariç: 12,95TL

Son yüzyılda Alevîliği yazanlar hep Alevîliğin öz kaynakları olmadığını ifade etmiş ve onun gerçeğin..

Alevilik & Hacı Bektaş-ı Veli Bektaşilik

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

..

Alevilik & İnanç, Edep, Erkan

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

Alevilik uçsuz bucaksız engin bir "sevgi denizi"dir. Bu deniz'i oluşturan damlalar birbirinin öz kar..

Alevilik & Tarih, İnanç, Kültür, Açılım

21,90TL Vergiler Hariç: 21,90TL

ALEVİLİKTarih İnanç Kültür Açılım"Alevilik içinde yaşadığımız coğrafyada hâlâ kendi doğallığında bir..

Alevilik - 500 Yıllık Bir Yalan & Alevilik

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Anadolu toprakları üstünde yaşayan birbirinden tamamen farklı iki Alevilik söz konusudur; Arap köken..

Alevilik Ahilik Bektaşilik

12,00TL Vergiler Hariç: 12,00TL

Cemal Bardakçı'dan Tarihe Işık Tutacak Bir Eser "Alevilik Ahilik Bektaşilik"Konusunda temel başvuru ..

Alevilik Aklidir Ahlaki ve İnsanidir

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

..

Alevilik Bektaşilik Geleneği ve İslam

10,00TL Vergiler Hariç: 10,00TL

Türkiye gibi çok-kültürlü çok-dilli çok-mezhepli imparatorluk mirası topraklar üzerine kurulmuş bir ..

Alevilik Bildirgesi & Alevi Dedelerinin ve Kanaat Önderlerinin İmzasıyla

13,00TL Vergiler Hariç: 13,00TL

Aleviler Aleviliği anlatıyor... Alevilik uzun süredir üzerinde bilgi kirliliği yaratılan önemli konu..

Alevilik Ehl-i Beyt'in Yolu

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

..

Alevilik Felsefesinin Doğuşu

17,00TL Vergiler Hariç: 17,00TL

Türkiye'de Alevilik tarihine bakışta Türk-İslamcı daha doğru bir söylemle Emevi-Sünni sınıflı toplum..

Alevilik Nedir

12,00TL Vergiler Hariç: 12,00TL

Son yıllarda Alevilik üzerinde yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. Bundan 20-25 yıl önce tabu olarak gö..

Gösterilen: 1 ile 100 arası, toplam: 415 (5 Sayfa)