Dilbilimi / Etimoloji

101 Hikmetli Söz

12,00TL Vergiler Hariç: 12,00TL

Hadis-i Şerif Atasözü Deyim Ve Kelam-I Kibâr'dan 101 SeçmeTürkçedeki Benzer Kullanım Şekli İle Atasö..

11. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi

50,00TL Vergiler Hariç: 50,00TL

..

13. Dilbilim Kurultay Bildirileri13-15 Mayıs 1999

10,00TL Vergiler Hariç: 10,00TL

Bu kitap 13-15 Mayıs 1999 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olan 13. D..

17. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları & Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi Örneği

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Türkiye Türkçesi ağızları hakkında çok ayrıntılı incelemelere dayanan yeni bilgiler ortaya konulabil..

17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı

82,00TL Vergiler Hariç: 82,00TL

..

20. Yüzyıl Başlarında Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Sure-i Yasin Tefsiri

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

S?re-i Y?sin Tefsiri olarak adlandırdığımız bu eser Çağatay Türkçesi (Doğu Türkçesi) ile yazılmış ol..

20. Yüzyılda Savaş ve Kadın

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

Farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların çalışmalarından meydana gelen bu kitap; cephenin arkası..

20.Yüzyılda Dilbilim ve Gösterge 1

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları" iki ciltten oluşuyor: 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşü..

20.Yüzyılda Dilbilim Ve Gösterge 2

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları' iki ciltten oluşuyor: 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşü..

3. Uluslararası Türk Dil Kurultayı 1996

6,00TL Vergiler Hariç: 6,00TL

..

6. Uluslararası Türk Dil Kurultayı Bildirileri (4 Cilt Takım) & 20 - 25 Ekim 2008

140,00TL Vergiler Hariç: 140,00TL

Türkçe Sözcüklerin Arnavutça Deyim ve Atasözlerine EtkisiTürk ve Kırgız Dillerinde Ettirgen ve Anlam..

6. ve 16. Yüzyıllar Arasında Sözcük Dağarcığı

55,00TL Vergiler Hariç: 55,00TL

Türkçe zengin bir söz varlığına sahiptir. Maalesef bu zenginlik tam olarak tespit edilmiş değildir. ..

80 Günde Devri Alem (Arapça)

5,00TL Vergiler Hariç: 5,00TL

..

Adem'in Dili & İnsan Lisanı Nasıl Yarattı, Lisan İnsanı Nasıl Yarattı

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

Derek Bickerton bugün sahip olduğumuz haliyle bir lisan yaratmak için biyolojinin ve kültürün nasıl ..

Adım Adım Arapça (4 Cilt Takım) & Giriş, Sarf, Nahiv, Kıraat

65,00TL Vergiler Hariç: 65,00TL

Bu eser Arapçaya Giriş Sarf Nahiv ve Kıraat kitaplarından oluşmaktadır.İzmir İlahiyat Fakültesi Öğre..

Ahlat Ağzı & Söz Varlığı

74,00TL Vergiler Hariç: 74,00TL

Ahlat'ın Anadolu'ya Türklerin giriş kapısı olması ve bir geçiş bölgesi üzerinde bulunması sebebiyle ..

Ali-Şir Nevayi Mecalisü'n-Nefayis & Giriş-Metin-Çeviri-Notlar

40,00TL Vergiler Hariç: 40,00TL

Nevayi'nin; Türk edebî hayatını tanıtmak Molla Cami'nin Baharistan'ı ile Devlet Şah Tezkiresi'nde ye..

Alıştırmalarla Nahiv-Arapça Dil Bilgisi

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

Bu nahiv kitabı birçok nahiv aliminin metoduna uygun olarak; merfûat mensûbât mecrûrât meczûmât ve t..

Almanca Dilbilgisi

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

Bu kitap klasik bir dil kitabi olma iddiasında değildir. Burada konuları baştan sona anlatmak yerine..

Almanca Tümce Yapıları ve Karşılaşılan Güçlükler

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

Dil öğretimi dil kurallarının öğrenciye aktarılmasından daha öte bir uğraşıdır. Yabancı dil öğretimi..

AltayistikTalat Tekin Makaleler 1

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

..

Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslup İncelemesi & İnceleme - Metin - Tercüme - Notlar - Dizin - Tıpkıbasım

4,00TL Vergiler Hariç: 4,00TL

Altınordu Kırım ve Kazan Hanlıklarına ait yarlık hükümdar buyruğu ve bitikler (mektup)'den oluşan ve..

Altun Yaruk & Yedinci Kitap

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

..

Altun Yaruk Sekizinci Kitap

45,00TL Vergiler Hariç: 45,00TL

Budizm'in en önemli eseri kabul edilen Altun Yaruk'un bir Uygurca versiyonu bulunalı yüz yılı aşkın ..

Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu - 6. Basım'ın Türkçesi

37,00TL Vergiler Hariç: 37,00TL

15 milyon adetten fazla satış yapmış olan Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu yazarlar editörl..

Ana Dile Eğilim

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

İstiklâl Marşı Derneği olarak hem Kur'an okumayı hem de Türkçe okuma yazmayı öğrenip ve öğretebilece..

Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi & Çalışma Toplantısı Bildirileri Sivas, 30-31 Ekim 2014

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

Bu kitap 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğret..

Ana Sütüm Türkçe

11,50TL Vergiler Hariç: 11,50TL

..

Anadili Arapça Olanlara Türkçe Eğitimi

34,00TL Vergiler Hariç: 34,00TL

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi yeni olmayıp yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Türkçenin yaban..

Anadille Eğitim Milliyetçilik ve AB Hukuku

15,00TL Vergiler Hariç: 15,00TL

Bugün dil bir iletişim aracı olmanın ötesinde bir savaş aracına dönüştürülmüş durumda. Etnik hareket..

Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri

4,00TL Vergiler Hariç: 4,00TL

..

Anadolu Ağızlarından Toplamalar

4,00TL Vergiler Hariç: 4,00TL

Eser "Kastamonu Çankırı Çorum Amasya Niğde Kalaycı Argosu (Burdur Muğla) Geygeyli Yürüklerinin kulla..

Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler & Van, Bitlis, Muş, Karaköse, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak İlleri Ağızları

4,00TL Vergiler Hariç: 4,00TL

İlk baskısı 1951 yılında yapılan eserde yer alan ağız malzemesi1948-1949-1950 yılı yazında Bitlis Va..

Anlama Sürecinde Türkçenin Yapısal İşlevleri

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

Bilimsel araştırmaların alanlar arası bir anlayışa doğru ilerlediği günümüzde sosyal bilişsel psikol..

Anlamak ve Anlatmak

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Öğrencilerimle birlikte keyfini çıkardığımız derslerin ürünü olan bu kitap genelde okuma yazma uğraş..

Anlambilim & Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

Dil sözlü ve yazılı olarak iletişimde kullandığımız doğduğumuzda hazır bularak edinmeye başladığımız..

Anlambilime Giriş

24,00TL Vergiler Hariç: 24,00TL

Dil insanlara özgü bir olgudur. İnsan dil aracılığı ile sorar sorgular ve anlamaya çalışır. Dili anl..

Anlamdaş Kelimelerde Anlam ve Kullanış Farklılıkları

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Bu kitapta Türkçede anlamdaş olarak kabul edilen arka-sırt-geri-art-peş aşk-sevda-muhhabet-şevk baş-..

Antalya İli Korkuteli İlçesi ve Yöresi Ağızları

28,00TL Vergiler Hariç: 28,00TL

Bu çalışma genel olarak giriş inceleme (ses bilgisi şekil bilgisi) sonuç metinler sözlük ve kalıp if..

Arap Dilinde Erillik Dişillik Müzekker Müennes

7,00TL Vergiler Hariç: 7,00TL

..

Arap Düşüncesinin Büyübozumu & Arap Dilbiliminin Felsefi ve İdeolojik Yapılanması

10,80TL Vergiler Hariç: 10,80TL

Bu kitap Arap düşüncesinin gramere dönüşüm serüvenini ale almaktadır. Bu çerçevede Arap düşüncesinin..

Arapça - Türkçe Lügat

5,40TL Vergiler Hariç: 5,40TL

..

Arapça Hikayeler - Hikayelerle Arapça Öğreniyorum Serisi 2. Aşama 1. Seviye

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Hikayelerle Arapça Öğreniyorum Serisi olarak hazırladığımız Arapça öğretim setimizin ileri düzey Ara..

Arapça Hikayeler - Hikayelerle Arapça Öğreniyorum Serisi 2. Aşama 2. Seviye

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Hikayelerle Arapça Öğreniyorum Serisi olarak hazırladığımız Arapça öğretim setimizin ileri düzey Ara..

Arapça Hikayeler - Hikayelerle Arapça Öğreniyorum Serisi 2. Aşama 3. Seviye

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Hikayelerle Arapça Öğreniyorum Serisi olarak hazırladığımız Arapça öğretim setimizin ileri düzey Ara..

Arapça Modern Metinler

27,00TL Vergiler Hariç: 27,00TL

Yüce Allah. "Biz onu. düşünesiniz diye Arapça bir Kuran olarak indirdik"! 12/ Yusuf 2)"Biz düşünüp a..

Arapça Seçme Hikayeler ve Masallar & Türkçe Çevirisiyle

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Kitaptaki hikâyeleri kısa tutmamın sebebi; insanların uzun uzun okuyup sıkılmalarını istemiyor olmam..

Arapça Seçme Hikayeler ve Masallar-2 & Türkçe Çevirisiyle

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Kitabımız Arapça dil eğitiminde öğrenme aşamalarının 2. seviyesine tekabül etmektedir. Bu ikinci kit..

Arapça Yazı Defteri

10,80TL Vergiler Hariç: 10,80TL

İki ana bölümden oluşan Arapça Yazı Defteri isimli bu çalışmamızda birinci bölümde İmam Hatip müfred..

Arapça'da Bağlaçlar & İşlevsel Özellikleri ve Tercüme Teknikleri Açısından

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

Elinizdeki bu eser Arapça'nın en temel konularından biri olan "bağlaç görevli edatlar" konusunu okur..

Arapça'da Edatlar & Lugat ve Filolojik İnceleme

12,00TL Vergiler Hariç: 12,00TL

..

Arapça'da Fiil Zamanları

26,00TL Vergiler Hariç: 26,00TL

Fiil çekimi ve fiil zamanları bütün dillerde en önemli konulardandır. Arapça'da fiil zamanları konus..

Arapçada İ'rab Kaideleri

12,00TL Vergiler Hariç: 12,00TL

Ülkemizde Arapça sarf ve nahivle ilgili Türkçe birçok eser yazılmışken i?râbla ilgili Türkçe eser sa..

Arapçanın Söz Varlığı

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

Kelime köklerinin farklı kalıplara aktarılarak yeni anlamlar kazandığı Arapça iç bükümlü bir dil ola..

Arapçanın Temel Gramer Kuralları (Çözümlü - Alıştırmalı Nahiv)

28,00TL Vergiler Hariç: 28,00TL

Arapça gramerinin nahiv kısmıyla ilgili olan bu kitap ile; gramer kurallarını öğrenmek isteyen öğren..

Arapçanın Temel Kuralları Nahiv

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

Yabancı bir dili hatasız konuşabilmek anlayabilmek ve yazabilmek için o dilin kurallarının öğrenilme..

Araplar İçin Türkçe Konuşma Kılavuzu

4,90TL Vergiler Hariç: 4,90TL

Araplar için en kolay bir şekilde Türkçe öğrenmeleri için hazırlanan Türkçe konuşma kılavuzu olan bu..

Ardahan İli Ağızlarının Ses ve Şekil Özellikleri

40,00TL Vergiler Hariç: 40,00TL

Oğuz Grubu (Batı) Türkçesi içinde yer alan Türk lehçeleri bugün Anadolu Rumeli Azerbaycan Kafkaslar ..

Argo

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Argo dilin en dinamik alanı en yaratıcı zemini...Üstelik azımsanmayacak bir argo kültürümüz var. Öyl..

Arınak

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

..

Arnavutça Konuşalım & Flasım Shqip

10,00TL Vergiler Hariç: 10,00TL

..

Artuklu Kolay Arapça 1

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

..

Artuklu Kolay Arapça 2

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

..

Asialogy Kore Alfabesi

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Asya dillerinden birini öğrenirken gözümüze hiç alışık olmayan alfabelerle karşılaşırız. Bunlara bak..

Asya Kültürünün Dünyadaki İzleri & Kadim Diller ve Yazılar

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Bu kitapta Asya kökenli Ön-Türkçe konuşan insanların dünyaya yayılışından ve gittikleri bölgelerde b..

Atilla Jorma Armağanı

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

..

Avamil Tercümesi & Sarf ve Nahiv

10,80TL Vergiler Hariç: 10,80TL

..

Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Tanrı kendisine meydan okuyarak göğe erişecek bir kule yapmaya kalkışan insanları cezalandırır: Babi..

Avrupa'da İlk Yapma Dil Volapük

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

İngilizcenin bugünkü gibi bütün dünyada ortak bir iletişim dili olmadığı hatta herhangi bir dilin bö..

Ayrı Düşmüş Kelimeler

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

Mehmet Kara'nın en önemli ve en orijinal eseri Ayrı Düşmüş Kelimeler'dir. Türkoloji ve dil bilimi ar..

Azerbaycan Dialektoloji Lügati 2. Cilt M-Z

8,00TL Vergiler Hariç: 8,00TL

..

Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığı

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

..

Azerbaycan Yurt Bilgisi Yıl: 1-3 Sayı: 1-36

50,00TL Vergiler Hariç: 50,00TL

..

Bahrü'l-Hakayık

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

..

Bahşayiş Lügati

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

Bahşayiş Lügati Anadolu çevresinde gelişen Oğuz Türkçesinin kelime varlığına dair özgün ve önemli ve..

Bakara Suresindeki Kıraat Farklılıklarının Dilbilimsel Analizi & Mütevâtir ve Meşhûr Kıraatler

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Kur'ân-ı Kerîm'in anlaşılmasına katkı sağlayan birçok ilim vardır. Bu ilimlerin hepsi de bu yönde ya..

Baleybelen & Muhyi-i Gülşeni İlk Yapma Dil

55,00TL Vergiler Hariç: 55,00TL

..

Balkanlarda Türk Dili

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

Osmanlı Devleti yaklaşık 550 yıl yönettiği Balkanlar'ın tarihinde derin izler bırakmıştır. Sosyal kü..

Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

..

Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi

27,00TL Vergiler Hariç: 27,00TL

..

Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim

4,00TL Vergiler Hariç: 4,00TL

Türk dilinin bütününe ait karşılaştırmalı çalışmaların yapılabilmesi için önce Türkçenin birbirine y..

Batı Türklerinin Manzum Atasözleri

40,00TL Vergiler Hariç: 40,00TL

..

Bayram Han'ın Türkçe Divanı

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

..

Belagat-ı Osmaniyye

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Türk kültür tarihinin en önemli eserlerinden olan Belâgat-i 'Osmâniyye Osmanlı Belâgatı Osmanlı'ya a..

Gösterilen: 1 ile 100 arası, toplam: 949 (10 Sayfa)