İş Ekonomi - Hukuk

100 Soruda Takyidat & Bankacılar ve Uygulamacılar İçin

34,50TL Vergiler Hariç: 34,50TL

İnsanlar her halükarda birbirine muhtaç varlıklardır. Bu itibarla; kredi kullanmak borç almak hayatı..

3. Ulusal Sağlık Hukuku & Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı ve Ötanazi Sempozyumu

37,90TL Vergiler Hariç: 37,90TL

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi güncel hukuki konu ve sorunları gündeme getirerek bunların de..

6098 Sayılı Borçlar Kanununda Düzenlenen Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları ve 4857 Sayılı

26,00TL Vergiler Hariç: 26,00TL

Hizmet Sözleşmesi Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi ile Kendiliğinden Meydana Gelen Sonuçlar Taraflar..

Acil Durum Yönetimi

39,90TL Vergiler Hariç: 39,90TL

İlk üç baskının kısa sürede tükenmesi üzerine kitap gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskısını y..

Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk & 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre

27,00TL Vergiler Hariç: 27,00TL

Türk hukukunda adi ortaklık uygulaması sık görülen bir ortaklık tipidir. Buna rağmen kanunkoyucu tar..

Adli Koku

16,50TL Vergiler Hariç: 16,50TL

Köpeklerin koku alma duyuları ve buna bağlı davranışları insanlara nazaran binlerce kez daha ileri b..

Adli Yargı Hukuk Rehberi

110,00TL Vergiler Hariç: 110,00TL

..

Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali

40,00TL Vergiler Hariç: 40,00TL

Alacaklılara zarar verme kastıyla yapılan tasarrufların iptali başlıklı bu çalışma akademik gelenekl..

Alman Tıp Hukukunda Hasta Talimatı

19,50TL Vergiler Hariç: 19,50TL

Modern tıp hukukunda hastanın iradesi en belirleyici kuraldır. Bu kuralın bazı hukuki istisnaları ol..

Anayasa Hukukunda Karşı İmza Kuralı

52,90TL Vergiler Hariç: 52,90TL

Bu eserde birçok devletin anayasalarında öngörülmüş ve devlet başkanlarının yazılı işlemlerinin teke..

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru & Türkiye Uygulamasının Almanya ve Strazburg Ekseninde Karşılaştırılması

65,00TL Vergiler Hariç: 65,00TL

Kamu Hukukçuları Platformu'nun V. toplantısı Türkiye Barolar Birliği'nin işbirliğiyle 30-31 Mayıs 2..

Anayasa ve Türk Anayasa Hukuku

40,00TL Vergiler Hariç: 40,00TL

..

Anayasa-TCK CMK ve İnfaz Kanunu

16,50TL Vergiler Hariç: 16,50TL

Anayasa'da yapılan son değişikliklerin işlendiği kitapta TCK CMK ve İnfaz Kanunu'nu bir arada bulabi..

Anonim Ortaklıklar Hukuku Cilt: 1

95,00TL Vergiler Hariç: 95,00TL

..

Anonim Şirket & Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası

27,00TL Vergiler Hariç: 27,00TL

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası..

Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi

41,50TL Vergiler Hariç: 41,50TL

..

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

48,90TL Vergiler Hariç: 48,90TL

Çalışmada anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu konusu Türk Ticaret Kanunu hükü..

Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemleri

114,90TL Vergiler Hariç: 114,90TL

Bu çalışma imar hukukuyla ilgilenen hukukçular ve akademisyenler için parselasyon işlemlerinin tüm y..

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Eksik İfa ve Ayıplı İfa Kavramları

46,50TL Vergiler Hariç: 46,50TL

"Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Eksik İfa ve Ayıplı İfa Kavramları" konulu bu çalışmada do..

Avrupa Birliği Hukuku

25,00TL Vergiler Hariç: 25,00TL

İçerdiği farklılıklar nedeniyle farklı bir bakış açısı ile incelenmesi gereken AB Hukuku bu kitapta ..

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku

40,00TL Vergiler Hariç: 40,00TL

..

Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku

69,90TL Vergiler Hariç: 69,90TL

Önsöz" yazmak onurunu taşıdığım "Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku" kitabı Türkiye'nin AB alanındaki eğ..

Avrupa Birliğinin Kurucu Andlaşmaları

20,00TL Vergiler Hariç: 20,00TL

..

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Kararları

250,00TL Vergiler Hariç: 250,00TL

..

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 11 ve Uygulamalarında Sendikal Haklar

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

İşçi ve işveren ilişkileri tarihsel süreç içerisinde hem dünyada hem de Türkiye'de problemlerin ve ..

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye'de Olağanüstü Hal Rejimi Pratiği ve Anayasa Şikayetine Etkisi

62,90TL Vergiler Hariç: 62,90TL

Askeri Darbenin zihni kalıplarıyla hazırlanan 1982 Anayasası yürürlüğe girişinden bugüne kadar geçir..

Avukatın Azli & Vekalet Ücreti-Tazminat

47,00TL Vergiler Hariç: 47,00TL

Bu çalışmada taraflar genel olarak avukat ve müvekkildir. Avukat ve müvekkil arasındaki sözleşmenin ..

Avukatlar Hakkında Suç ve Disiplin Hukuku

57,90TL Vergiler Hariç: 57,90TL

Uygulamada avukatlar hakkında ceza ve disiplin soruşturma ve kovuşturmalarının varlığı bilinmektedir..

Ayrımcılık Yasağı ve Türk Hukukunda Gelişimi

17,50TL Vergiler Hariç: 17,50TL

Ayrımcılık Yasağı ve Türk Hukukunda Gelişimi ..

Bağlı Tacir Yardımcılarının Rekabet Yasağı

27,00TL Vergiler Hariç: 27,00TL

Türk hukukunda çeşitli kanunlarda rekabet yasağı ile ilgili birçok hukuki düzenleme yer aldığından ..

Bankacılık Kanunu Şerhi-2 Kitap Takım

350,00TL Vergiler Hariç: 350,00TL

Bankacılık Kanunu Şerhinin ikinci baskısında Bankacılık Kanununda temel kanunlarda ve ikincil mevzua..

Basın Kanunu-Cep Kanunları Serisi 39 & Kavram Dizinli

8,00TL Vergiler Hariç: 8,00TL

Matbaalar KanunuTRT KanunuKüçükleri Muzır Neşriyattan Koruma KanunuBasın İlan Kurumu Teşkiline Dair ..

Batı Hukuku Geleneğinin Oluşumu

112,90TL Vergiler Hariç: 112,90TL

Modern batı hukuku kurumlarının ve kavramlarının kökleri MÖ 450'de 12 Levha Yasası'nın kabul edilmes..

Belediye Gayrimenkulleri

45,00TL Vergiler Hariç: 45,00TL

..

Belediye Taşınmazları

67,50TL Vergiler Hariç: 67,50TL

Kamu tüzel kişiliğine sahip Belediyeler; Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir İlçe Belediyesi İl Belediy..

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri & İş Kanunu'nda ve Türk Borçlar Kanunu'nda

48,90TL Vergiler Hariç: 48,90TL

Eserde; günümüz çalışma hayatında önemi git gide artan belirli süreli iş sözleşmeleri; İş Kanunu Tür..

Bireysel Basın İş Hukuku

22,90TL Vergiler Hariç: 22,90TL

Gazetecilik mesleğinin farklı çalışma yöntemlerini gerektirmesi gazetecilik mesleğinin toplum içinde..

Birlikte Kefaletin Türleri ve Hükümleri & 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre

52,90TL Vergiler Hariç: 52,90TL

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile borçlar hukukunda en önemli değişikliklerin yapıldığı alanlardan..

Borca Batıklık Rayiç Değer Tespiti ve İyileştirme Projesi & İflasın Ertelenmesinde

19,90TL Vergiler Hariç: 19,90TL

Ekonomik yaşamda çeşitli nedenlerle şirketlerin krize girmesi sıkça rastlanan neredeyse kaçınılmaz b..

Borçlar Hukuku & Genel Hükümler

41,90TL Vergiler Hariç: 41,90TL

Borçlar hukuku medenî hukukun malvarlığı hukukunun birinci alt dalını oluşturur. Düzenleme konusu bo..

Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü

39,90TL Vergiler Hariç: 39,90TL

Bu kitapta borçlar hukukunun temel kavramlarından biri olan ve Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümle..

Caelius Savunması & Marcus Tullius Cicero

21,00TL Vergiler Hariç: 21,00TL

Marcus Tullius Cicero'nun politika ve hukuk konusunda hevesli bir öğrencisi olan Marcus Caelius İÖ 5..

Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlat Edinme

60,00TL Vergiler Hariç: 60,00TL

..

Çek Kanunu

29,90TL Vergiler Hariç: 29,90TL

Ağustos 2016 tarihinde Çek Kanunu'nda 6728 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle güncellenen kita..

Cep Telefonuna Yönelik Suçlar

33,00TL Vergiler Hariç: 33,00TL

..

Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

46,90TL Vergiler Hariç: 46,90TL

Bu kitap ceza hukuku genel hükümler alanında ülkemizde ilk defa tüm örnek olayların ve örnek test so..

Ceza Hukukumuzda Şikayet

48,00TL Vergiler Hariç: 48,00TL

..

Ceza Mahkemelerinde Bilirkişilik

56,90TL Vergiler Hariç: 56,90TL

Bilirkişilik kamu hizmetidir.Bilirkişinin öncelikle kendisine bazı soruları sorması gerekir;  1- Huk..

Ceza Muhakemesi Hukuku 2

31,50TL Vergiler Hariç: 31,50TL

Bir önceki bası yayımlandıktan sonraki dönemde Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu (..

Ceza Muhakemesi Kanunu

14,50TL Vergiler Hariç: 14,50TL

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile birlikte çok sık kullanılan bazı yönetmelik..

Ceza Muhakemesi Kanunu 1.Cilt & Yeni İçtihatlarla Uygulamalı ve Yorumlu

599,00TL Vergiler Hariç: 599,00TL

Ceza Muhakemesi Kanunu soruşturmanın başlamasından hükmün kesinleşmesine kadar geçen aşamada yapılac..

Ceza Muhakemesinde Hüküm

44,90TL Vergiler Hariç: 44,90TL

Ceza muhakemesinde kovuşturma evresinin son aşaması olan sonuç çıkarma devresinde kolektif bir faali..

Ceza Muhakemesinde İstinaf

109,90TL Vergiler Hariç: 109,90TL

Türk hukuk sisteminde yarım asır kadar bir süre uyguladıktan sonra 1924 yılında kaldırılan istinaf m..

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Uygulaması

97,50TL Vergiler Hariç: 97,50TL

Son dönemlerde "Adalet org" "adalet gündemi" gibi birçok hukuki platformlarda sorulan sorulardan tar..

Ceza Yargılaması Hukukunda Kanun Yararına Bozma Açıklamalı ve İçtihatlı

75,00TL Vergiler Hariç: 75,00TL

Ceza Yargılaması Hukukunda Kanun Yararına Bozma Açıklamalı ve İçtihatlı ..

Cezai ve Hukuki Sorumluluk Boyutlarıyla Çevre Hukuku

115,00TL Vergiler Hariç: 115,00TL

..

Çocuk Hakları

22,00TL Vergiler Hariç: 22,00TL

Lisans ve lisansüstü öğrenciler için hazırlanmış olan bu kitapta "Türk Hukuk Sisteminde Çocuk Kavram..

Çocuk Hakları Çalışmaları 1

27,00TL Vergiler Hariç: 27,00TL

Bu kitap; İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Yüksek Lisans programı bünyesind..

Çocuk Hastaların Hakları & Tıp Hukukunda

59,50TL Vergiler Hariç: 59,50TL

Çalışmamızın amacı; hastanın çocuk olması durumunda Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında haklarının ..

Cumhuriyet Savcısının Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı ve Kararın Denetimi & Savcılık Kurumunun Hukuki Statüsü Bağlamında

97,90TL Vergiler Hariç: 97,90TL

Bilindiği üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Cumhuriyet Savcısını soruşturma evresinin odağı h..

Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Temel Kitabı

97,90TL Vergiler Hariç: 97,90TL

Kitapta;   En son ve en yeni kurallar ile 6763 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler detaylıca işle..

Deniz Lojistik ve Taşımacılık Hukuku

75,00TL Vergiler Hariç: 75,00TL

..

Dernekler Hukuku

69,90TL Vergiler Hariç: 69,90TL

Bu kitapta derneklerin kuruluşundan feshine kadar bütün işlemlerinde dernek kurucusu üye ve gönüllül..

Dersler

19,00TL Vergiler Hariç: 19,00TL

Farklı okumalarla tabii hak ve iletişim kuramının uluslararası hukukun modern hukuki-siyasi düşünce..

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

92,50TL Vergiler Hariç: 92,50TL

Devlet sosyal siyasi ve ekonomik kurallar bütünü olarak karşımıza çıkmakta olup; bu yapının görevi t..

Dikkat

12,50TL Vergiler Hariç: 12,50TL

Trafik hepimizi yakından ilgilendiren bir olgudur. Bu açıdan trafik kurallarının ihlalleri sonucu ü..

Durdurma Kontrol Arama ve Yakalama Uygulamaları

21,50TL Vergiler Hariç: 21,50TL

..

E-Fatura & 900 Soruda E-Arşiv Fatura E-Defter

75,00TL Vergiler Hariç: 75,00TL

Kitap gördüğü yoğun ilgi sonucunda güncellenmiş 4. Baskısını yapmıştır.Gelir İdaresi Başkanlığı tara..

Eğitim Hukuku

18,00TL Vergiler Hariç: 18,00TL

Eğitim ve hukuk birbiriyle yakından ilişkili iki kavram ve kurumdur. Eğitimin olmadığı bir yerde huk..

Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğüne Getirilen Sınırlamalar & Teminat Sözleşmelerinde

41,00TL Vergiler Hariç: 41,00TL

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun aile hukuku alanında getird..

Eşya Hukuku 3 & Sınırlı Ayni Haklar

32,90TL Vergiler Hariç: 32,90TL

Aynî hak sahibine tanıdığı yetkinin kapsamından hareketle tam aynî hak ve sınırlı aynî haklar şeklin..

Eşya Hukuku Cilt 1 & Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları

33,00TL Vergiler Hariç: 33,00TL

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından 20 Ekim 2016..

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

7,00TL Vergiler Hariç: 7,00TL

İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin eklendiği kitap özellikle eser sahiplerinin bilmeleri gereken tüm me..

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları & Haksız Rekabet Davaları

132,00TL Vergiler Hariç: 132,00TL

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10.01.2017'de yürürlüğe girmiş olduğundan sınai haklar ve sistemde..

Franchising

32,00TL Vergiler Hariç: 32,00TL

Franchising Sisteminin MahiyetiFranchise Sisteminin İşleyişiFranchise Sisteminde Yer Alan Tarafların..

Geçmişle Yüzleşme ve Ceza Adaleti-Yugoslavya Deneyimi

18,50TL Vergiler Hariç: 18,50TL

Yirminci yüzyılın bitmeye yüz tuttuğu bir makas geçişinde insanlığın yaşadığı en büyük travmalardan ..

Genel Vergi Hukuku

19,50TL Vergiler Hariç: 19,50TL

Genel Vergi Hukuku adını verdiğimiz bu çalışma üniversitelerin Lisans ve Lisansüstü eğitim programla..

Gider ve Delil Avansı & Medenî Usül Hukukunda

110,00TL Vergiler Hariç: 110,00TL

6100 sayılı HMK ile usul hukuku sistemimize giren gider avansı ile delil avansı davanın düzenli bir ..

Gümrük Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar ve Hukuki Çözüm Yolları

51,90TL Vergiler Hariç: 51,90TL

Gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların hukuki çözümü için Gümrük Mevzuatı ve Kaçakçılık Mevzuatına ..

Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

45,00TL Vergiler Hariç: 45,00TL

..

Hakaret Suçları ve Tazminat Davaları

70,00TL Vergiler Hariç: 70,00TL

..

Haksızlık Yanılgısının Ceza Sorumluluğuna Etkisi

52,90TL Vergiler Hariç: 52,90TL

Haksızlık yanılgısının ceza sorumluluğu üzerindeki etkisinin belirlenmesi haksızlık bilincinin suç t..

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

70,00TL Vergiler Hariç: 70,00TL

..

Hırsızlık Suçu & Yargıtay Kararları Çerçevesinde

69,50TL Vergiler Hariç: 69,50TL

Kişilerin mallarının hukuki yaptırımlarla güvenceye alınması ihtiyacı yalnızca özel hukukta değil bi..

Hizmet Tesbiti Davaları

105,00TL Vergiler Hariç: 105,00TL

..

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

45,00TL Vergiler Hariç: 45,00TL

..

Hukuk Davalarında İspat ve Deliller Rehberi

145,00TL Vergiler Hariç: 145,00TL

..

Hukuk Eğitimi ve Öğretimi

39,90TL Vergiler Hariç: 39,90TL

Hukuk eğitiminin amacı kaynaklara kavramlara ilkelere ve kurumlara hâkim ayrıca uyuşmazlıkları adil ..

Hukuk Mahkemeleri Yazı ve Yazışma Örnekleri

160,00TL Vergiler Hariç: 160,00TL

Bir tırtılın kelebek olması hiç de kolay Bu eser 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu dikkate al..

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

11,90TL Vergiler Hariç: 11,90TL

Son değişikliklerin işlendiği Kanun Metni size en güncel ve en doğru mevzuatı sunacaktır.Kitapta Bul..

Gösterilen: 1 ile 100 arası, toplam: 349 (4 Sayfa)