• İsmail Ağa Akaid Kitapları Nesefi, Tahavi, Emali ve Fıkhı Ekber (4 Kitap Set)
 • İsmail Ağa Akaid Kitapları Nesefi, Tahavi, Emali ve Fıkhı Ekber (4 Kitap Set)
 • İsmail Ağa Akaid Kitapları Nesefi, Tahavi, Emali ve Fıkhı Ekber (4 Kitap Set)
 • İsmail Ağa Akaid Kitapları Nesefi, Tahavi, Emali ve Fıkhı Ekber (4 Kitap Set)
 • İsmail Ağa Akaid Kitapları Nesefi, Tahavi, Emali ve Fıkhı Ekber (4 Kitap Set)
 • İsmail Ağa Akaid Kitapları Nesefi, Tahavi, Emali ve Fıkhı Ekber (4 Kitap Set)
 • İsmail Ağa Akaid Kitapları Nesefi, Tahavi, Emali ve Fıkhı Ekber (4 Kitap Set)
İsmail Ağa Akaid Kitapları Nesefi, Tahavi, Emali ve Fıkhı Ekber (4 Kitap Set)
Satış Fiyatı:350,00 TL
Adet
Bu üründen 1 adet satılmıştır.
500,00 TL Üstü Siparişlerde ÜCRETSİZ KARGO
Nakit & Kredi ile KAPIDA ÖDEME
MAĞAZA Teslim Sipariş Seçeneği
Ürün Özellikleri
 • Basım Yılı:
 • Baskı:2
 • Sayfa Sayısı:587
 • Kağıt Türü:Şamuha Kağıt
 • Ebat:16 x 23
 • Dil:Türkçe, Arapça
 • Orijinal Dili:Arapça
 • Cilt Durumu:Karton Kapak
 • ISBN:7597875310
 • ISBN:9787597875310
Ürün Kategorileri
Katkıda Bulunanlar
Barkod
 • 9787597875310
1-Ömer Nesefî Akaidi Tercümesi (Kırık Manalı - İzahlı)
Sayfa Sayısı : 108, Barkod: 9786056989940

İmam Nesefî (rahimehullâh) hicrî 6. yy. da yetişen en önemli âlimlerdendir. Çeşitli alanlarda kıymetli eserler kaleme almış ve İslâm dünyasına kazandırmıştır. Kuşkusuz bunlardan en meşhuru “Akâid” metnidir. Akaid konularını döneminin gereksinimlerini göze alarak veciz bir üslupla ele alan bu metin yüzyıllarca medreselerde okutulmuş ve üzerine şerhler yapılmıştır.
Bu tercüme çalışması “Akâid” metninin alışılageldik çevirisi olmaktan öte önemli izahların ve müracaatların yapıldığı zengin dipnotlarıyla bir kaynak niteliğindedir.
Ehl-i Sünnet kitaplığına kazandırılan bu eser hem klasik akîde, hem de kelâm metodunda okuma yapmak isteyenler için faydalı bilgiler ihtiva etmektedir.

2-Şerhul-Emâlî Tercümesi (Kırık Manalı - İzahlı)
Sayfa Sayısı: 135 Barkod: 9786056989919

Akâid ilmi, dinimizde inanılması gereken esasları konu edinen ilimdir. Her Müslüman bireyin. Allah Resûlü'nden (saüallâhu aleyhivesellem) alman ve Ashâh-ı Kiram (radıyallâhuanhum)yoluyla bize aktarılan inanılması zorunlu inanç ilkelerini bilmesi gerekir. i'Jıl-i Sünnet alimleri bu ilkeleri içeren birçok eser telif etmiş ve akâid edebiyatına kazandırmışlardır. Alib. Osman el-Ûşî'nin (rahimehullâh)kaleme
aklıyı "Kmâli Manzumesi" temel akaid konularını ilahiyat, nübüvvât ve sem'iyyât şeklinde klasik bir
tasnifle sunmaktadır. Manzum olması sebebiyle yüzyıllardır medrese müfredatında yer alan
esere yapılan en önemli şerhlerden birisi Molla Ali el-Kâri'nin (rahimehullâh) yazdığı şerhtir.
Nitekim bu şerh, müellifin de mukaddimede zikrettiği üzere, akaid ilminde hem düşük hem de
yüksek seviyede olanlar için çok faydalı bilgiler içermektedir. Bu kitap. FJıl-i Sünnet dışı birçok akımın yaygınlaştığı yünümüzde, sahih İslâm inaneını öğrenmek isteyenler için çok önemli bir eserdir.


3-Tahâviyye Şerhi Bâbertî Tercümesi (Kırık Manalı - İzahlı)
Sayfa sayısı: 208 Barkod: 9786056989926

ŞERHU’L-AKİDETİ’T-TAHAVİYYE (BABERTİ)
Baberti (Şerhu’l-Akideti’t-Tahaviyye), meşhur âlim Ekmelüddin el-Baberti tarafından İmam Ebu Ca‘fer et-Tahavi’nin klasik kelâm tasnifine göre yazdığı akide metni üzerine kaleme aldığı bir şerhtir. Bu güzide eser, Tahâvî Rahimehüllâh’ın -Akidetü’t-Tahaviyye- olarak da meşhur olan -Beyânü ‘Akâ’idi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemâ‘a- adlı eserinin en önemli şerhlerindendir.

EL-AKİDETÜ’T-TAHAVİYYE
Hanefî fakihlerinden Ebu Ca‘fer et-Tahavi’nin akaide dair kaleme aldığı risâlesidir. Bu eserin asıl ismi -Beyânü ‘Akâ’idi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemâ‘a-dır. Risâlede, başta tevhid konusu olmak üzere çeşitli kelâm meseleleri klasik kelâm tasnifi içinde ve selef metoduyla incelenmiştir. Genellikle Ebû Hanîfe ile önde gelen öğrencilerinden Ebû Yûsuf ve Muhammed’in görüşlerine ağırlık verilmiştir. Eserde, Sünnîliğin şiârı kabul edilen ve inanılması zaruri görülen hususlar tartışmasız olarak, kısa fakat anlamca zengin cümlelerle ifade edilmiştir. Bu nadide eser (el-Akidetü’t-Tahaviyye), Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen itikâdî görüşleri ilk ve en doğru şekliyle tespit eden kaynaklardan biri olması bakımından özel bir değer taşımaktadır. Eserde öncelikle Allah’ın birliği zât ve sıfatlar açısından ele alınmış, Nübüvvet konusunda sadece Hz. Muhammed’in peygamberliği anlatılmış, Kur’ân, Kader, istitaat gibi konular işlenmiş, Ashâb-ı Kirâm’ı sevmenin önemi arz edilmiş olup ve eserin sonunda ise Müşebbihe, Cebriyye, Cehmiyye ve Kaderiyye gibi fırkaların görüşlerinden sakınmak gerektiğine de işaret edilmiştir. el-Akidetü’t-Tahaviyye, Ehl-i Sünnet âlimleri arasında haklı bir şöhrete sahip olmakla beraber tespit edilebilen on iki şerhi vardır. Bunların arasında -Baberti (Şerhu’l-Akideti’t-Tahaviyye)- şerhi ise en meşhur şerhlerden bir tanesidir.


4-el-Fıkhul-Ekber Şerhi Ebul-Müntehâ Tercümesi(Kırık Manalı-İzahlı)
Sayfa Sayısı: 136  Barkod:9786056989933

İmamı Azam Ebu Hanife (Rahimehullâh)’ın akaid ile alakalı olan eseridir. Ehl-i Sünnet’in temel inanç meselelerini özet bir şekilde barındırmaktadır. Ebû Hanife (Rahimehullâh) akaidi konu edinen ilme ‘en büyük fıkıh’ manasında el Fıkhul Ekber ismini kullanmaktadır. Bu kıymetli esere İmam Mâtürîdî başta olmak üzere birçok mütekellim şerh yazmıştır. Ebü’l-Müntehâ şerhi (Şerhul Fıkhil Ekber) ise bu şerhlerden en çok önem gören, okunan ve okutulanlardandır.


YORUMLAR
YORUM YAPIN
Yorum Başlığı:
Yorumunuz*:
GÜNÜN FIRSATI
Adres : Çınar Mahallesi, 843 Sokak, No: 6-8/B
Bağcılar / İstanbul / Türkiye
Telefon : 0 (212) 433 03 04
Faks : 0 (212) 909 23 04
© 2024 Tüm Hakları Saklıdır